Prejsť na hlávný obsah
Spoločným úsilím k zelenej,
konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
11 jan 2023
V kategóriach

S digitálnymi zručnosťami sú deti o krok bližšie k lepšej budúcnosti

Okrem zabezpečovania bazálnych potrieb, ako sú potraviny či teplé oblečenie hlavne v období zimy, sa naši kolegovia snažia deti a mladistvých vzdelávať aj v oblasti, ktorá môže mať pozitívny dopad na ich budúcnosť. Kariérové poradenstvo a s ním spojené počítačové znalosti im môžu pomôcť aj pri hľadaní a vyberaní budúceho zamestnania. 

Deti čakajúce pred komunitným centrom

Kariérové poradenstvo pripravuje deti na pracovný život

Komunitné centrá Človeka v ohrození na Slovensku poskytujú komplexné služby, ktorých súčasťou je aj kariérové poradenstvo. V rámci tejto aktivity, ktorá je podporovaná z Nórskych fondov a sčasti aj zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, si žiaci určujú pracovné ciele, nachádzajú svoj potenciál či sa učia napísať vlastný životopis. 

Kým sa zapnú počítače, deti sa spolu zabavia výbavou z komunitného centra

Ako však deti, ktoré nikdy nedržali myšku od počítača, dokážu napísať životopis?

S tým im pomáha Dominika Polačeková, lektorka DIGI zručností. Výučba digitálnych zručností je súčasťou kariérového poradenstva. Vďaka Dominike sa deti oboznamujú s počítačovým hardverom a jeho základnými funkciami. Deti sa rovnako učia používať programy, bez ktorých si dospelý človek nedokáže predstaviť fungovanie v práci či doma. Reč je teda hlavne o programoch Microsoft Word, Excel a PowerPoint. 

Dominika vysvetľuje fungovanie tabuliek v Microsoft Excel

A čo učebný plán? 

Ako sme spomenuli, hlavným cieľom je osvojiť si ovládanie počítačových programov, ktoré sú súčasťou našej každodennosti. Pre stredoškolákov je to jemne pokročilé používanie programu Word, v ktorom sa učia napísať si svoj vlastný životopis v danom formáte, aby tak mohli odštartovať svoju pracovnú kariéru. Na úplnom začiatku sa deti učia hrou, a to doslova. Vďaka detskej počítačovej hre KidsType sa deti najprv naučia ovládať celú klávesnicu a potom pokračujú v ďalších úlohách. 

Chlapec číta knižku z komunitného centra

Deti práca s počítačom baví

Dominika sa často stretáva s talentovanými žiakmi, ktorým nechýba kritické myslenie a učia sa veľmi rýchlo. Rada spomína Roškovce, kde už deti hravo ovládajú základné úkony v programoch Microsoft Word a Excel, čo je podľa nás excelentné! V Kojaticiach má triedu plnú futbalových fanúšikov, s ktorými vytvárala futbalové tabuľky. Na ďalšej hodine ich čakajú životopisy ich obľúbených futbalistov, na čo sa žiaci, samozrejme, veľmi tešia.

So zmyslom pre humor k dosiahnutiu vzájomného rešpektu.

Dominikin zápal pre vzdelávanie detí potvrdzuje hneď niekoľko faktorov. Jej práca nie je statická, práve naopak, je veľmi dynamická. Dominika ako lektorka pôsobí vo všetkých našich komunitných centrách na východnom Slovensku. Komunitné centrum Roškovce strieda Komunitné centrum Sveržov, nasledujú Petrovany či Kojatice a zas naopak. Jej silnou stránkou je zmysel pre humor a schopnosť porozumieť deťom hneď, ako ich uvidí vchádzať do miestnosti. Vie presne, ako má komunikovať, aby na oboch stranách vznikal rešpekt bez negatívnych emócií. Na hodinách sa častokrát so svojimi žiakmi smeje. Sama hovorí, že je krásne vidieť smiech detí aj napriek podmienkam, v ktorých vyrastajú.

Na hodinách DIGI zručností nikdy nechýba zábava

Podporiť vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít môžete prostredníctvom Skutočného darčeka. Stačí klikúť.

Projekt LDI03023 „Rozvojom zručností a kariérového poradenstva k sociálnej inklúzii“ je podporený z Nórskych fondov a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Zdieľaj na:

Array

Niečo z našich noviniek